Priemyselné haly, výrobné, poľnohospodárske objekty

ocieplenie pianką hali

V prípade objektov priemyselných (výrobných, poľnohospodárskych, atď) sa polyuretánová pena – vďaka svojim , termo a hydroizolačným vlastnostiam – dobre hodí na výkon izolácie, okrem iného, ploché strechy, vrátane tých, s veľkým počtom komínov, vetrania, výpustov, atď. Pena je striekaná v tekutej forme, a v priebehu niekoľkých sekúnd zvýši 100 krát svoj objem, čo zabezpečuje vyplnenie všetkých dutín a štrbín. Po zatuhnutí, polyuretánová pena vytvára jednotnú, monolitické vrstvu bez praskania, tepelných mostov, a pod. Polyuretánová pena s uzavretými bunkami vytvára súčasne pevný a nepriepustný hydroizolačný povlak.

Polyuretánová pena je ideálna pre budovy s kovovou strechou, kde je častým problémom  kondenzácia vodnej pary. Najúčinnejšou metódou na odstránenie tvorby kondenzátu je postrek tenkou vrstvou polyuretánovej peny   s uzavretou bunkovou štruktúrou. V závislosti od teploty panujúcej vo vnútri objektu, vrstva už 2 cm polyuretánovej peny je schopná úplne zastaviť proces zrážania vody. To si vyžaduje zabezpečenie riadneho vetrania budovy. Ak má byť vo  vnútri udržaná  vyššia teplota, hrúbka vrstvy musí byť silnejšia