Realizácie

Izolácia podkrovia 20 cm s penou s otvorenou bunkovou štruktúrou

 

Izolácia strechy 10 cm penou s uzavretou bunkovou štruktúrou

 

Izolácia stropu 20 cm penou s otvorenou bunkovou štruktúrou

 

Ďalšie realizácie